NÁTĚRY STOŽÁRŮ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Naším cílem je poskytnout nejprofesionálnější ochranu konstrukce a následné udržení v dobrém stavu. Nabízíme malířské služby v nejlepších barvách a systémech, které chrání Vaše konstrukce proti korozi po mnoho let.

Naše společnost nabízí širokou škálu malby pro všechny typy vysokonapěťových stožárů, průmyslových komínů či rozvoden.

Ačkoliv je každá zakázka individuální, vždy dodržujeme následující pracovní postup:

 • profesionální zbroušení
 • čištění povrchu
 • aplikace podkladové barvy
 • aplikace vrchní barvy
 • kontrola celého procesu nátěru

 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Co si představit pod pojmem rizikové kácení stromů?

Rizikové kácení stromů chápeme jako kácení všude tam, kde okolí stromu nebo samotný strom svými parametry neumožňuje složení celého jeho těla. Příčiny mohou být různé: strom je vyhnilý, extrémně vychýlený, skrz korunu stromu nebo v jeho bezprostřední blízkosti je vedeno vysoké napětí, v přímé blízkosti stromu se nachází budova, na jejíž stranu je strom vychýlen apod.  Kácení je individuální a vždy hledáme ten nejvhodnější způsob. Většinu prací provádíme za pomoci horolezecké techniky, což nám umožňuje maximální dostupnost v terénu.

Pro lepší představivost, si rizikové kácení stromů rozdělíme do následujících třech skupin:

Kácení stromu ve ztížených podmínkách

 • pod stromem se nenachází nic, co by se mohlo kácením zničit
 • strom se kácí po částech, zbaví se větví a potom se složí celé torzo stromu

Rizikové kácení bez zachycení dřeviny

 • pod stromem se nenachází nic, co by se mohlo kácením zničit
 • strom se kácí po malých částech (koláčích)

Rizikové kácení se zachycením dřeviny

 • pod stromem se nachází věci, které se nesmí zničit (střecha, plot, kabely…)
 • strom se kácí po malých částech, všechny tyto části musejí být zachyceny

Kdy je nutné získat povolení?

Pro kácení neovocných stromů, rostoucích mimo les o obvodu nad 80 cm je nutné mít povolení od obecního úřadu. Povolení je také nutné pro památné stromy a stromy, které tvoří součást významného krajinného prvku.

Aby nebylo nutné žádat příslušný obecní úřad o povolení ke kácení, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • ovocný strom roste na zahradě nebo zastavěné ploše
 • strom má obvod do 80 cm, ve výšce 130 cm nad zemí
 • stromy se dotýkají, překrývají nebo prorůstají na ploše do 40 m2, přičemž platí pravidlo, že mají obvod do 80 cm, ve výšce 130 cm nad zemí
 • pozemek, na kterém se kácí, je veden v katastru jako plantáž dřevin

 

Kdy je vhodná doba pro kácení?

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu tj.: 1. 10. – 31. 3., kdy dochází k přirozenému útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Výjimku tvoří bezprostřední ohrožení na životě či majetku.

Kolik to stojí?

Ceny se odvíjejí od časové náročnosti, která je dána výškou, tloušťkou, tvrdostí dřeva a vzdáleností od objektu a jeho vychýlením mimo svou osu. Cena se dále upravuje v případě zájmu o rozřezání či případný úklid a odvoz dřevní hmoty. Neváhejte nás proto kontaktovat a domluvit si konzultaci, na které vám vypracujeme cenovou nabídku na míru.

Obsah

Nátěry stožárů vysokého napětí

NÁTĚRY STOŽÁRŮ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Naším cílem je poskytnout nejprofesionálnější ochranu konstrukce a následné u...

Číst dále...

Rizikové kácení stromů

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Co si představit pod pojmem rizikové kácení stromů?

Číst dále...